POET, TRANSLATOR AND SCHOLAR
  +972 (02) 5363420 * * * IDO BASSOK
ד"ר עידו בסוק
יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
    English  |  Poetry  |  Translation  |  Scientific publications  |    |    |    |    |    |  דף הבית  |  שירה  |  תרגום  |  מחקר ספרות  |  מחקר היסטוריה  |    |    |    |    |  אודות  |  צור קשר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נוער יהודי בפולין בין שתי המלחמות

ראו גם: מחקר ספרות ספרים: עידו בסוק, תחיית הנעורים: משפחה וחינוך ביהדות פולין בין מלחמות העולם. ירושלים, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, 2015. 357 ע'. Ido Bassok, A Revival of Jewish Youth: Family and Education among Polish Jewry Between the World Wars. The Zalman Shazar Center for Jewish History, Jerusalem, 2015. סקירות ומאמרים על "תחיית הנעורים": אלה באואר, עידו בסוק, תחיית הנעורים: משפחה וחינוך ביהדות פולין בין שתי מלחמות העולם, ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, פב: ב-ג, תשע"ז, עמ' 386-372 אלכס ולדמן, נעורים לנצח, הארץ ספרים, 13.3.2016 ד"ר עדינה בר-אל, לרעות את העז של אשת הרבי, מאזניים, צ:1, שבט תשע"ו – פברואר 2016, עמ' 48-47. נתן כהן, תחרות קורות חיים, מוסף 'שבת', מקור ראשון, י"ט שבט תשע"ו – 29.1.2016. המאמר באינטרנט. קובי סגל, כמוסת זמן מהצד האפל של הירח, באתר נוריתה, 20.9.2015. עלילות נעורים: אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין שתי מלחמות העולם, מבחר, מבוא והקדמות: עידו בסוק, עריכה: אברהם נוברשטרן. הוצאת בית שלום עליכם, מרכז זלמן שזר ואוניברסיטת תל אביב. תשע"ב 2011. 802 עמ'. סקירות ומאמרים על "עלילות נעורים": מוסף "הארץ ספרים", 18.4.12, הוקדש כולו ל"עלילות נעורים": שגיא גרין, רשימות מעולם שאבד איילת נגב, הזדמנות לספר את מה שאי אפשר היה לחלוק עם איש מיכאל הנדלזלץ, זהות כפולה: על אברהם רוטפרב ליזי דורון, את העולם ביקשת לבלוע: על אסתר-רוז'ה שפייזר יהודית קול-ענבר, אולי הימים היפים בחיי: קורות חייה של "אור" עמרי הרצוג, לא היה למה לצפות: על "סובל מספר 1001" גיא מירון, מיהו יהודי: על גרשון פיפע-גבעוני שגיא גרין, ואז התחלתי לחלום: קורות חייו של "אם אין כסף אין תורה" תגובה ל"הארץ ספרים" 18.4.12, מה -2.5.12: עמיה ליבליך, חדר משלהם מתוך "הארץ ספרים", 6.6.12: שגיא גרין, הספר הכי טוב שקראתי השנה שהם סמיט, על "עלילות נעורים" ו"עלובי החיים" -------------------------- גיא מירון, נעורים בטרם שואה: זיכרונות מעולם שאבד [על עלילות נעורים], ישראל, 20, 2012 מאמרים: Jewish Youth Movements in Poland between the Wars as Heirs of the Kehilah Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 30 (Jewish Education in Eastern Europe), Adler A. R. & Polonsky A. (eds), The Littman Library of Jewish Civilization in association with Liverpool University Press, 2018. Pp 299 - 320 מערכות החינוך ליהודי פולין בין שתי מלחמות העולם, בשביל הזיכרון: כתב עת לחינוך וללימוד השואה, גיליון 24 (סדרה חדשה), תמוז תשע"ו יולי 2016, עמ' 12-3. דרכי החינוך במשפחה היהודית בפולין בין מלחמות העולם: ניסיון בהיסטוריה אנתרופולוגית, גלעד – לתולדות יהודי פולין ותרבותם, כד, תל אביב תשע"ה,2015, עמ' 106-75. סיפורן של הרופאות הראשונות בארץ ישראל, הארץ 5.5.14,.pdf, עמ' 3 ציפורה שחורי-רובין, רופאות ראשונות בארץ ישראל, 1900 - 1918, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2014 Ido Bassok, Mapping Reading Culture in Interwar Poland – Secular Literature as a New Marker of Ethnic Belonging among Jewish Youth. JBDI / DIYB • Simon Dubnow Institute Yearbook 9 (2010), 15–36. PDF ''להניע לשוני בשפה חדשה", תלמידי "תרבות" בפולין לומדים וכותבים בעברית', בתוך: עת-מול, יד יצחק בן-צבי, דו-ירחון גיליון 214 טבת תשע"א, דצמבר 2010. עמ' 16-13 PDF Various entries about Jewish Youth Movements in Eastern Europe (mainly in Poland) in The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe Hundert, G. D. (ed.-in-chief) (2008) New Haven & London "Akiva", vol. 1, pp. 23-24 akiva.pdf עקיבא.pdf "Bin", vol. 1, p. 185 bin.pdf בין.pdf "Youth movements", vol. 2, pp. 2098-2102 youth.pdf תנועות הנוער.pdf "Yugnt", vol. 1, pp. 2103-2104 yugnt.pdf יוגנט.pdf היהודי הנודד הגיע. והמשיך הלאה, הארץ, ספרים, 20.2.08, עמ' 16 יונתן פרנקל, רדיקליזם חברתי – "הסוציאליזם היהודי" ותנועות הפועלים במזרח אירופה (יחידה 3), סדרת לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה/הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, 2007. 187 עמ' אלי לדרהנדלר, ההגירה למערב ולעולם החדש – שלוחותיה של יהדות מזרח אירופה (יחידה 5), סדרת לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח אירופה / הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, 2007. 203 עמ' 'לשאלת ערכן ההיסטורי של האוטוביוגרפיות מאוסף ייווא' ,בתוך: מדעי היהדות, 44, 2007. PDF סקירה ב-גלעד: מאסף לתולדות יהודי פולין, כ, 2006. 172-178. Alina Cala (ed.), Ostatnie pokolenie: autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu miedzywojennego, Warsaw: Sic!. pp. 544 החסידים הביטו ברבי ובגופו העירום כמו ילדים המסתכלים בצעצוע גדול ונפלא, הארץ, תרבות וספרות' 2005 יחזקאל קוטיק, נע ונד, זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק, חלק שני, מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף, הוצאת בית שלום עליכם / אוניברסיטת תל-אביב, 2005. 290 עמ' סקירה ב - גלעד: מאסף לתולדות יהודי פולין, יט, 2004 : קיט-קכדJeffrey Shandler (ed.), Awakening Lives – Autobiographies of Jewish Youth in Poland before the Holocaust (with introduction by Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Marcus Mosely and Michael Stanislawski), Yale University Press. New Haven and London (in cooperationwithYIVO Institute for Jewish Research). 2002. LI+437pp. 'מעמדות ותפיסה מעמדית אצל ילדים ובני נוער יהודים בפולין בין המלחמות',גלעד: מאסף לתולדות יהודי פולין, יח, 2002: רכה-רמד. PDF 'נעורים וערכי נעורים בתנועות הנוער שבפולין בין המלחמות', בתוך קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, ב, בעריכת י' ברטל וי' גוטמן (עמ' 604-573), ירושלים, מרכז שזר, 2001. PDF העיירה שלא חדלה למות, הארץ, ספרים, 2.6.99 יחזקאל קוטיק, מה שראיתי, זכרונותיו של יחזקאל קוטיק-חלק ראשון, המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב, 1998 . 413 עמ'. מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף נשיות יהודית, יהדות נשית, הארץ, ספרים, 12.8.98. עמ' 8Daniel Boyarin, Unheroic Conduct; The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, University of California Press, 1997. 385pp.

 
 
שירה
תרגום
פרסומים מדעיים