POET, TRANSLATOR AND SCHOLAR
  +972 (02) 5363420 * * * IDO BASSOK
ד"ר עידו בסוק
יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
    English  |  Poetry  |  Translation  |  Scientific publications  |    |    |    |    |    |  דף הבית  |  שירה  |  תרגום  |  מחקר ספרות  |  מחקר היסטוריה  |    |    |    |    |  אודות  |  צור קשר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתוך רבלה, פרק, מרגריט דה נוואר, לה קורבוזיה ורולאן בארת

ראו גם: רשימת התרגומים, סקירות על תרגומיו, מאמרים של עידו בסוק על תרגום, ברדיו על רבלה מתוך פרנסואה רבלה, גרגנטואה ופנטגרואל, חלק א, פרק יא: על התבגרותו של גרגנטואה מתוך פרנסואה רבלה, גרגנטואה ופנטגרואל, חלק ב, פרק ו: כיצד פגש פנטגרואל בן-לימוזן שחיקה מעשה-פלסתר את הלשון הצרפתית מתוך פרנסואה רבלה, גרגנטואה ופנטגרואל, חלק ב, פרק ט: כיצד פגש פנטגרואל את פנורז', ויהי לו רעו-כנפשו כל ימיו מתוך ז'ורז' פרק, החיים הוראות שימוש, פרק ס: קינוק מתוך ז'ורז' פרק, החיים הוראות שימוש, פרק סה: מורו, 3 מתוך ז'ורז' פרק, החיים הוראות שימוש, (קישור ל"מכונת קריאה" של הוצאת בבל) מתוך מרגריט דה נוואר, הפטמרון, סיפור שלושים וארבעה: על שני נזירים פרנציסקנים להוטים-מדי-לצותת מתוך מרגריט דה נוואר, הפטמרון, סיפור שישים ושמונה: אישה מאכילה באבקת זבוב ספרדי את בעלה כדי לזכות בקורטוב אהבה מתוך לה קורבוזיה, לקראת אכיטקטורה, (קישור ל"מכונת קריאה" של הוצאת בבל) מתוך רולאן בארת, מיתולוגיות, (קישור ל"מכונת קריאה" של הוצאת בבל)

 
 
שירה
תרגום
פרסומים מדעיים