POET, TRANSLATOR AND SCHOLAR
  +972 (02) 5363420 * * * IDO BASSOK
ד"ר עידו בסוק
יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
    English  |  Poetry  |  Translation  |  Scientific publications  |    |    |    |    |    |  דף הבית  |  שירה  |  תרגום  |  מחקר ספרות  |  מחקר היסטוריה  |    |    |    |    |  אודות  |  צור קשר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ראו גם: מחקר היסטוריה הרצאות מצולמות: *אובייקט:בבית אביחי 2* טשרניחובסקי באודסה – תקופה ראשונה (שנות התשעים של המאה ה-19). הרצאה ב'בית אבי חי', 14.5.2018 "איך לספרת את החיים ואיך להחיות את הספרות" - הרצאה כנס טשרניחובסקי באוניברסיטה העברית, מושב שני, 10.3.14. מהדקה 38:30 בסירטון על המונוגרפיה - הרצאה בערב "טשרניחובסקי עכשיו", של פרוייקט בן יהודה, 6.1.2014 *אובייקט:הרצאה בכנס לאה גולדברג* "טשרניחובסקי וגולדברג: קווי דמיון ביוגרפיים", הרצאה בכנס גולדברג, האוניברסיטה העברית בירושלים, מאי 2011 ספרים: ליופי ונשגב לבו ער, שאול טשרניחובסקי - חיים, הוצאת כרמל, 2017 על הספר בצל פרדסים על אדמה מצורעת: על יצירתם של אורי צבי גרינברג ומשה סמילנסקי (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1996). [על ספרות וקשריה עם היסטוריה ופסיכולוגיה.] סקירה על הספר בצל פרדסים...: יוחנן רשת, מחקר ספרות, הארץ,תרבות וספרות, 17.1.1997 מאמרים: הנשיא גוסס. עברה הגדול של המדינה כבר מאחוריה (ראשיתו של עמיחי כמחזאי), הארץ ספרים, 2.2.18. באינטרנט ערב שלא יחזור,הארץ, תרבות וספרות,20.9.17. באינטרנט 'אאמינה גם בעתיד': תהליכי התקבלותו ודחייתו של המשורר שאול טשרניחובסקי על רקע השיח הציוני בדבר 'גלות' ו'מולדת', עיונים בתקומת ישראל(סדרת נושא – כרך עשירי): גלויות ישראליות, תשע"ה 2015, עמ' 152-122. סגירת החשבונות של טשרניחובסקי, הארץ, תרבות וספרות, יום שישי, י"ב באדר ב' תשע"ד, 14.3.14, עמ' 1 בילדותו ובנעוריו לא היו לו ידידים, הארץ, מוסף תרבות וספרות, 28.2.14 ניצה בן-ארי: ס' יזהר, סיפור חיים, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2013. 468 עמ' המשורר והתופרת הגרמנייה הקטנה, הארץ – תרבות וספרות, יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ג, 4.9.13, עמ' 2 שאול טשרניחובסקי: שתי אנקדוטות ספרותיות [פייטלסון; פרישמן], הארץ – תרבות וספרות, יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ג, 4.9.13, עמ' 1 הילכו שניים יחדיו? בן ציון כ"ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול טשרניחובסקי, קשר – כתב עת לחקר העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל, 44, חורף 2013, עמ' 79-74. של מי אתה, טשרניחובסקי , הארץ, תרבות וספרות, 2.12.11, עמ' 4 בעז ערפלי, צעיר לעד, עיונים בשירת שאול טשרניחובסקי, ערך והוסיף אחרית דבר: אבנר הולצמן, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"א. ת"א, 2011. 404 עמ' אחות-לא אחות: ביוגרפיה קצרה של לאה גולדברג (לא פורסם, 2007) שיהיה מה לשיר בעברית: אנטי-יידיש והחייאת היידיש בשירת העם העברית של ק"י סילמן, הפזמונאי העברי הראשון, דווקא, גיליון 3, תמוז תשס"ז – יולי 2007 איך לכתוב על השואה שלושים שנה לפניה, הארץ, תרבות וספרות, 24.2.06 מ' סיקו (=מאיר סמילנסקי), אבן תזעק, הוצ' הקיבוץ המאוחד/ ספרי סימן קריאה, סדרת "הכבשה השחורה", 2006. 254 עמ'. אחרית דבר:נורית תמיר-סמילנסקי פסיכואנליזה בהקשר תרבותי ופוליטי: דיון והדגמה בסיפורי 'בני ערב' של משה סמילנסקי, ביקורת ופרשנות, 29, סיוון תשנ"ג, 1993. 96-75. אוניברסיטת בר אילן. (קובץ PDF) . פורסם כפרק ראשון של בצל פרדסים על אדמה מצורעת, 1996 *אובייקט:הרצאה בבית אביחי 2018*

 
 
שירה
תרגום
פרסומים מדעיים