POET, TRANSLATOR AND SCHOLAR
  +972 (02) 5363420 * * * IDO BASSOK
ד"ר עידו בסוק
יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
    English  |  Poetry  |  Translation  |  Scientific publications  |    |    |    |    |    |  דף הבית  |  שירה  |  תרגום  |  מחקר ספרות  |  מחקר היסטוריה  |    |    |    |    |  אודות  |  צור קשר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ראו גם: ספרי שירה, מבחר שירים, קורא משיריו, שרים אותו על "טבע טובע" (1989) ז'יל אמויל, שירים בין פריז לגרנובל. מעריב, ספרות, ט"ו באלול תשמ"ט, 15 בספטמבר 1989, עמ' 6 אברהם בלבן, שירה מטאפיסית עברית. הארץ, כ"ב באלול תשמ"ט, 22 בספטמבר 1989, עמ' ב 8 מנחם בן, האור המעליב, כל העיר, עמ' 65,67 . 13.10.89 לאה שניר, מסע חוץ ופנים. מאזנים, כרך ס"ד, גל' 9־10 (1990), עמ' 82־83 אברהם הגורני, מאוהב במילותיו המרשרשות. מתוך ספרו: משא ועיון, מסות על לשון, חינוך וספרות, הוצ' אור-עם, תשנ"ג ,1992 על "כהוא זה" (2000) יורם ברונובסקי, [יוחנן רשת], עידו בסוק על שלוות החתול. הארץ, תרבות וספרות, כ"ז בניסן תשס"א, 20 באפריל 2001, עמ' ב 13 רפי וייכרט, כתוב על כד. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ה' בשבט תשס"ב, 18 בינואר 2002, עמ' 29 מירון ח. איזקסון, תבונה והיסטוריה אומרות עצמן שיר. הארץ, מוסף ספרים, גל' 470 (ט"ו באדר תשס"ב, 27 בפברואר 2002), עמ' 12

 
 
שירה
תרגום
פרסומים מדעיים